Cerca nel blog

martedì 4 agosto 2020

LU SURICICCHIU ELETTORALE

I viri nisciri cu l’occhi chiusi
comu surici da ‘nu purtusu
e ca scusa i ‘nu cafè e ‘na parola
ti surridunu pu loro usu;
a ciauri subitu ‘a sola,
picchi ne vidisti mai pedi pedi
quandu tra ‘na fossa china d’acqua
e ‘na muntagna i spazzatura
cercavi mi rivi mi travagghji
senza mi cadi e mi rumpi l’anchi.
Ora ‘anveci che è periudu elettorale
su tutti belli boni e amici
e mi ti spillano lu to’ voto
cuminciunu cu’ proclami
su autu e motu.
“Fazzu chistu e poi chiddatru
chi fu’ finu a ora esti nu scalmanatu,
non avi idea mentre ijeu’
sugnu ‘u re du penseru meu”.
E dupu tutti sti paroli
o quagghjiu “mi po’ fa nu favuri?
Mi ricandidu. ‘U sacciu
prima era a sinistra ora a destra
ma poco ‘mporta,
tu lu sai cunta lu’ cristianu
e no li culuri ca’ sbandieramu.”
E a storia ricumincia.
Lu suricicchiu appena eletto
torna ‘nta lu’ soi purtusu
e cu parole buriusi proclama:
“i futtimmu ‘natra vota
a sti quattru cugghiuni
ora stamu pasciuti e ‘ntanati
pi’ ‘atri vinti stagiuni”.


Pellaro,
28 Luglio 2020


---

Nessun commento:

Posta un commento