Cerca nel blog

mercoledì 13 maggio 2020

SENZA TITOLO

Stavu cu lu’ pinseru
chi ‘sta pandemia chacca’ cosa
putiva cangjiari,
‘anveci mi vardu ‘ndtornu
e viu ‘cchiu storti i prima!
Esti ‘na cosa ‘cchiu randi i ‘vui
‘picchì uno è stortu
ma non si rendi ‘cuntu,
esti comu ‘na patata ‘tuccata
i fora pari bona
ma quandu ‘a ‘jiapri
puzza ‘mpesta.
Siti accusì, poveri storti,
puzzati ‘mpesta e ‘mpestati
tutti ‘i cosi.
Alla fine ‘nenti vi si poti dire,
turnammu comu ‘apprima
anzi peggio,
picchi’ sapiti, pi’ lu’ virus c’è mericina
ma ‘pa stortaina no!
Prima mi ‘vaju ‘mi ‘mi curcu
‘na cosa ‘vi l’aiu a ‘ddiri:
sta lirica è ‘pi ‘vui storti,
‘ca camora ‘a stati liggendu
e ‘cu du surrisu stampato
‘nta da faccia i palamitu,
pinsati cu’ storto ‘esti caccatru.

---
Pellaro, RC
13 Maggio 2020

Nessun commento:

Posta un commento