Cerca nel blog

domenica 2 febbraio 2020

'ngiurie di Pellaro’ngiuria 

Glossario online 

’ngiuria (’ngiurie) [soprannome, parola o gesto ingiurioso; “’Ngiuriato: ’ngiuria: nomignolo offensivo. Assai più spesso è un soprannome che trae origine da un tic, da un difetto fisico, da una particolarità del carattere, da un’abitudine. Ci sono, al riguardo, delle pagine esemplari di Brancati” FF1 131; “e i soprannomi? Dio stesso registra, dopo il nome del battesimo, quello che la fantasia di ciascuno ha dato a ciascuno, tanto il secondo nome è santificato dalla sua proprietà” V. Brancati, I piaceri, (1943), in Id., Opere 1932-1946, a cura di L. Sciascia, Milano, Bompiani, 1987, p. 665; “Non si meravigli perciò il lettore se prendiamo tanto sul serio una lotta apparentemente frivola, che del resto non si restringeva alle definizioni dell’architettura moderna, ma si estendeva ai nomignoli. Perché anche nell’arte di affibbiare soprannomi, vi erano diverse scuole e tutte fecondissime” V. Brancati, Paolo il caldo (1955), in Id., Opere 1947-1954, a cura di L. Sciascia, postfazione e apparati di D. Perrone, Milano, Bompiani, 1992, p. 786. “Lei disse ingiuria, e per la prima volta il capitano ebbe bisogno dei lumi interpretativi del maresciallo. «Soprannome» disse il maresciallo «qui quasi tutti hanno soprannomi: e alcuni sono così offensivi che sono propriamente ingiurie»” L. Sciascia, Il giorno della civetta (1961), in Id., Opere, vol. I Narrativa Teatro Poesia, a c. di P. Squillacioti, Milano, Adelphi, 2012, p. 279; “«ngiurie», che da noi non sono offese ma soprannomi e nomignoli” (GM 30); “la ’ngiuria, o soprannome” (MC 103)] CC 64, 84; FF 23; BP 115; BFC 35.

fonte: https://www.camillerindex.it/lemma/ngiuria/


I toponimi (nome proprio di un luogo geografico) così come le 'ngiurie (i soprannomi) caratterizzano luoghi e persone (o famiglie) specifici della nostra regione, e l'abitato di Pellaro non fa eccezione. Questo lavoro racchiude tutte le 'ngiurie riferite a persone e famiglie di Pellaro e delle frazioni limitrofe:


- cacafoco
- purtuvalleddu
- cacifuni
- piscialetto
- 'u jiattu
- mangiacani
- 'u cinisi
- cipudda
- i pipeleri
- i cicirari
- 'u seggiaru
- i maiali
- i vecchi 
- i cochi
- i cucineri
- 'u maleficu
- i serpenti
- perazzi
- i bossi
- 'u canguru
- ariosto
- schiaffino
- 'u monacu
- 'u baioccu
- tamba
- 'u bedduzzo
- i sirti
- i mulinari
- i caddari
- i forgiari
- i tropeani
- i pindoli
- i parripici
- i sindacheddi
- i sarti
- i fungia
- i salinoti
- cazzica
- 'u cacatu
- i facioli
- 'u niciu
- i purceddi
- 'u lizziu
- 'u iancu
- 'u piritu
- i ruetti
- i ieddi 
- 'u fracassu
- paddi sicchi
- i baratta
- i papa
- du testi
- tagghialisi
- i lisari
- i baraunda
- 'mbucca
- la mente
- i principi
- roccalora
- timpesta
- cacafuiendu
- i caccinciari
- i matari
- tipufinu
- 'u tedescu
- i diavoli
- sciolli 
- 'u rapinu
- i boviciani
- a baccara
- ‘u zoppu
- ‘u cardiddu
- ‘u sciauraru
- i spicciati
- 'u puddaru
- ‘u craparu
- i cardoli
- 'u vaccaru
- 'u rattu
- peppi fica
- cicciu 'u sbarrotu 
- micu 'u toru
- i beddicchi
- 'u magistratu
- barbazza
- 'u spiccicato
- malizia
- 'u caratteri
- 'u tambutaru
- micu 'u papa
- Carmelo coca cola
- 'u spinzu
- Ceciu u sartu
- Peppi quattrossa
- Peppi 'u turcu
- superbone
- i muzzi
- 'u sergenti
- le sorelle nora
- 'u mazzuni
- a stuppara
- sambalaranu
- a lopa
- 'u scagghiunaru
- 'u caddararu
- cordalenta
- i pirocchiusi
- occhiuzzi
- 'u pallecu
- capurotta
- 'u cascittaru
- 'u girrundanu
- cicciu u carretteri
- calascindi
- 'u forcu
- a scheccia
- Carmelu 'u bucceri
- Cunsulatu 'u furnaru
- spilateri
- Giorgiu l'orbu
- 'u mavaru
- Giuanni faddedda
- Nandu 'u sindacu
- Vicenzu nedda
- 'u pintu
- i ramaci
- i scalpellini
- coculamazza
- jancaraballu
- 'u vecchiu
- 'u zi tangu
- 'u maronnu
- a bagnarota
- Cicciu bunaca
- 'u collocaturi
- Micu tempesta
- Micu malutempu
- 'u napulitanu
- 'u campotu
- Mariu u boscevicu
- 'u merru
- fungia
- pirilla
- pampanella
- Pippu pompa
- 'u cannibali
- 'u naru
- scescibbu
- bonghi
- putrusinu
- 'u carceratu
- 'u bardaru
- a piroletta
- 'u necus
- i fuddhitti
- i broci
- i ratti
- 'u lisciu
- 'u fumata
- i Teti
- menzu ducatu
- i nanci
- stronti
- 'u baffuni
- sartana
- totunnu
- a stuppu
- Paulu spacca
- 'u sartu
- i 'nghagglia
- 'u rappareddu
- 'u passiru
- 'u faciolu
- 'u signurinu
- croppuleddhu
- 'u calamari
- 'u topolinu
- 'u totunu
- i ndociu
- 'u bronzu
- jiaddina
- 'u carrotteddu
- 'u mimiu
- miconi
- 'u monellu
- 'nnappa
- 'u riaulu
- 'u bellu
- 'u molossu
- perciatelli
- micugghi
- pipiddhu
- quattrusordi
- maulà
- 'a surda
- musca
- i sfollati
- i ficareddhi
- 'gnippareddha
- 'u beccacciu
- pagghiera
- Degu u tano
- pollicioni
- 'a jioppulusa
- 'u piu
- 'u lampataru
- 'u bumbularu
- 'u pipinu
- 'u rotori
- 'u casciuni
- 'u cocu
- marbizza
- 'u cavaleri
- butti
- 'u tuppillu
- castagna
- 'u tiru drittu
- i cofineddhari
- 'u zuccaratu
- i perilordi
- i stricarenti
- 'a ricca
- 'u pipaloru
- 'a rangeddhara
- padda
- 'a roccorola
- buccazza
- 'u rizzu
- cacavadduni
- animalonga
- i baccani
- 'u lupu
- baialardi
- 'u purcaru
- Garibaldi
- sisciasciau
- buscaini
- Stefanu ciriveddu
- pompetta
- i sciautani
- cicala
- Micu 'u pascuzzu
- Cicciu 'u pacciu
- quagghiuzza
- 'u giganti
- Tuzzu 'u monicu
- 'u brioscinu
- 'u riustrinu
- 'u bengalinu
- Mimmu u mericu
- 'u piseddhu
- Angiulinu u longu
- Micu fumeri
- i pipirudi
- i runcigghi
- i massari
- cacasardeddha
- i brognia
- zinedda
- '
u cendiraru
- pistacchiu
- ceciu 'u sindacu
- Ninu 'u rizzu
- i mandrani
- 'u mulinaru
- sciao cabao
- 'u caliatu
- luccio 'u previti
- ceciu anchi storti
- Gianni palla
- i lapuni
- Micu spacca
- 'u piscicani
- 'a canzarra
- Ninu 'u carretteddu
- i mammaluci
- pacchialonga
- 'u sciabularu
- Sandokan
- 'u lapuni
- burza
- i chochi
- 'u turchu
- i mbidda
- 'u jiancu
- piparolu
- testazza
- 'u niru
- i tuppillini
- tuppilla
- peri chiatti
- i seggiari
- cazzica
- scandurra
- Petru 'ncugna
- 'u cipiti
- 'u poeta
- Santo carpenteri
- Peppi tombi
- i cicirotti
- i stuppa
- i malavita
- Filippu motocarru
- 'u francisi
- Nucciu u faciolu
- pindolu
- 'u tisu
- braciola
- 'u mericanu
- lamiotu
- mammaluci
- 'u butti
- 'nghiolla
- settimugghieri
- 'u principi
- 'mpalatu
- lopa
- 'u barista
- 'u stagninu
- 'a principessa
- i naschi
- razzina
- 'a vecchia
- 'u posteri
- 'u bossu
- canneddha
- 'u carratennu
- martedduzzu
- Cicciu 'a siccia
- Mimmu scupetta
- 'u sicuru
- 'u pisciaru
- Peppi Graziella
- 'u pirocchiaru
- Peppi Stalin
- 'a scecca rafata
- 'u scafazzu
- 'u rigghinu
- sciocca
- broscu
- casciuni
- Ceciu pulenta
- Bastianu 'u latru
- i tribori
- 'u musulinu
- Micu caribandi
- manitta
- i scialà
- sumpostula
- 'a riddha
- i 'mbroci
- menzanotti
- oropilla
- pendulinu
- i mururi
- 'u zocculuni
- 'u cainu
- 'u biondu
- 'u fachiru
- fleris

- 'u polaccu
- 'u musciu
- 'u tabu
- batamba
- maronnu
- 'u sciacallu
- borgia
- 'u poldo
- scagliola
- girranda
- 'u dentista
- 'u scheccu
- 'u papiu
- 'u giolleri
- Peppi ossa
- 'u puliciaru
- 'i cannizzuni
- 'u forgiaru
- sirinu i maceddari
- 'u pirolettu
- Peppi coscia
- 'u pracchiu
- bumbetta
- 'a calimarota
- 'i muribellu
- 'u riddu
- rumbulinu
- Peppi pistola
- tombitta
- i gemelli
- peri i pompa
- pantera rosa 
- 'a cuntissa 
- 'a piscistoccara
- a casettara
- cuttuni
- macKenzie
- Rockfeller
- 'a caddarara
- mimi camilla


IN AGGIORNAMENTO PERPETUO
ultimo 02.07.2022Nessun commento:

Posta un commento